Lekarze

Dr n med. Wojciech Kaczor, specjalista chirurgii stomatologicznej Studia 1990-1996 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie-Wydział Stomatologii 1996-2000 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie -Wydział Lekarski Doktorat -cum laude- w 2003 roku z implantologii, (temat "Zastosowanie wolnych autogennych przeszczepów kości z wszczepami tytanowymi w rehabilitacji narządu żucia") - w tym czasi...
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na wydziale lekarsko-dentystycznym. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach krajowych z zakresu stomatologii zachowawczej, dziecięcej, protetyki i implantologii.W 2015 obronił pracę doktorską, uzyskując stopień doktora nauk medycznych.

Zakres usług