NAJLEPŠÍ Špecialisti MUDr Wojciech Kaczor

Lekár, ktorý inolantoval najviac implantátov v celom poľskom verejnom zdravotníctve – MUDr. Wojciech Kaczor

kaczor

Pan doktor, ako sa to stalo že dnes rozprávam s čeľustno - tv
árnym chirurgom, a nie napríklad s hasičom?

V mojom prípade bolo to celkom prirodzene, lebo môj otec bol stomatológ. Napokon, rovnako ako aj ja – chirurgom. Vlastne už na strednej škole som asistoval otcu v jeho súkromnom kabinete, občas robil som aj menšie protetické práce. Výber bol preto zrejmý - spoznal som podrobnie "tému", výhody a nevyhody tejto stomatologickej profesie. A predovšetkým, počas mojich „mládežníckych začiatkov” sa ukázalo, že mám k tomuto prirodzené sklony a osobne som cítil, že je to niečo, čo chcem robiť.

Stomatológia má viacero odborov. Prečo presne chirurgia? Rozhodol o tom iba príklad otca?

Bol to asi následok tohto, aké výcviki som absolvoval cez prázdniny. Otec pracoval v chirurgickej poradni, kde vždy bol potrebný niekto, kto vie pomôcť a ukázalo sa, že po tomto výcviku urobil som viac odstránení ako všetci ostatní študenti zo skupiny. Po skúške som bol doporučený profesorovi Kowalikowi, riaditeľovi čeľustno - tvárovej chirurgickej kliniki v Szczecinie. Na to, aby som mohol začať prácu s profesorom, musel som absolvovať medicínsky odbor – bola to nevyhnutná podmienka. A tak sa to všetko začalo.

Bola som istá, že stomatologickým chirurgom je človek, ktorý objavuje v sebe sadizmus (smiech).

(smiech) Určite nie. Bol som istý že sa musím zaoberať manuálnou liečbou. Nikdy som si nepredstavoval samého seba ako periodontológa, alebo po ukončení medicínskych štúdií ako internistu alebo padiatru. Keby som sa pochyboval v tomto smere, tiež by to bola chirurgia. Vedel som robiť zákroky a mal som veľa nadšenia v tomto smere, viac ako na rozmýšľanie o medicínskych problémoch alebo viac ako na študovnie dokladov. Mam rád keď robím niečo, čo prináša efekt. Môžete si predstaviť pracu ortodontu, ktorý musí čakať na spokojný výsledok svojej práci dva až tri roky. Chirurgia je odborom, kde problém, s ktorým prichádza k nám pacient, celkom rýchlo je vyriešený. Nie je to fajn?

S akými problémami prichádzajú pacienti do čeľustno - tvárneho chirurga?

V krajskej nemocnici, kde pracujem, je obrovské množstvo problémov a ich rozsah je veľmi široký. Počnúc od genetických chýb, zubných zmien až po hrboľe krku, čeľustných záliv. Letný čas v poľnohospodárskych oblastiach hojne sa vyskytuje v akútnych prípadoch, úrazy počas prace pri nástrojoch, alebo v lese pri spracovaní dreva. Zlomeniny, úhrnuťa, rany hlavy a tvaročeľusti. Tak naozaj sa stretávame s otázkami od estetiky, ktoré v nemocnici sú máličkou časťou, cez úrazy až po nádory.

Jasné, úrazy, viditeľné zmeny súvisiace s chorobou - v tom čase hľadáme pomoc u chirurga. A ako to je s prevenciou, so zlepšovaním kvality života? Či pacienti, ktorí majú takéto očakávania tiež k Vám prichádzajú?

Pokiaľ sa jedná o zlepšovanie komfortu života, v tejto oblasti sú dôležité dve otázky. Prvá otázka sú finančné možnosti, druhá, realita prostredia pacienta. Sú spoločenstva, kde nedostatky alebo chyby čeľusti nie sú niečím, čo vo veľkej miere ovplyvňuje postavenie osoby v skupine. Sú avšak také, kde vzhľad človeka je dôležitým elementom spoločenského avansu, občas je aj nevyhnutnou podmienkou. K prvej otázke máme veľa riešení, ktoré čoraz častejšie presvedčujú pacientov do výberu drahších metód liečby, no stále je komfort nejakým luxusom.

Implantológia funguje podľa takých istých pravidiel alebo sa ľudia obávajú chirurgických zásahov, ktorým v prípade napríklad mostu sa dá vyhýbať?

Myslím si, že sú najdôležitejšiou otázkou stále financie, pretože má medicína obrovské možnosti, pokiaľ sa jedná o umŕtvenie pacienta, jeho zabezpečenie počas aj pi zákroku, že strach a bolesť sú naozaj malou nepríjemnosťou. Lekári sú veľmi dobré pripravení, zákroky sú veľmi kvalitné.

V Švédsku ľudia, ktorí majú viac ako 65 rokov majú hradené 60% prostriedkov, ktoré sú investované v pokrytie implantológickej liečby. To samozrejme ovplyvňuje množstvo zákrokov. V Poľsku hradíme zatiaľ čo kotoly, na implantáty asi musíme trošku počkať.

Avšak musím povedať, že odkedy sa zaoberám implantológiou (20 rokov dozadu som urobil doktorát v tomto odbore), táto liečba sa stala lacnejšia, choci sa kvalita používaných látok zlepšila. 

V takom prípade stojí za to vyložiť úsilie v implantáty?

Implantáty isto sú najlepším z dostupných riešení, ktoré zastupujú prirodzený zub, aj napriek tomu, že sú iba umelou výmenou. Od času keď v 60 rokoch profesor Branemark implantoval prvý implantát až po dnešný deň sme prešli veľa technologických zmien. Máme riešenia, ktoré sú veľmi blízke prirodzeným, riešenia, ktoré umožňujú zastúpenie odstráneného zuba a nie je potrebné poškodiť štruktúru ostatných.

Samozrejme každé protetické vyplnenie a zastúpenie zubných štruktúr je lepšie ako ich nedostatok, zatiaľ čo stále je prítomná otázka hygieny, trvanlivosti a kvality používania. Pri tejto otázke sú implantáty naozaj najlepšie.

Ďakujem za rozohovor.

Pokiaľ rozmýšľaš o tom, či implantáty bude to pre teba dobré rozhodnutie, pozývame ťa do ALLDENTAL na bezplatné implantológické konzultácie! Do konca septembra v ALLDENTAL dostaneš bezplatnú radu u lekára Kaczor a poradenstvo v oblasti implantátov a stomatologickej chirurgie.

Zaregistruj sa:
tel. +48 18 265 74 88   klinika_sk cennikimplantaty